Llei de Godwin

|

La llei de Godwin diu:

A mesura que una discussió a la xarxa creix, la probabilitat de que es doni una comparació amb els nazis o Hitler tendeix a u.

Quanta raó que tenia aquest home i que avorrides que es tornen moltes conversacions la majoria de vegades. I no cal que estiguem a la xarxa, podeu comprovar aquesta llei vosaltres mateixos en qualsevol conversació sobre política al Món Real.

0 comentaris: